Schema's


Het najaar is bij uitstek de aangewezen tijd om het duivenhok eens goed te ontsmetten. Er zijn diverse goede ontsmettingsmiddelen te verkrijgen op de markt met betrekking tot de desinfecterende werking. 

Zoals bekend ben ik geen voorstander van "spoorboekjes" voor de vluchten van de duiven. Ieder hok is anders, maar ook de omstandigheden kunnen sterk verschillen. Kortom het volgen van een schema vereist dat daarnaast wel ons gezond verstand blijven gebruiken. Vetgedrukt zijn de dingen die, mijns inziens, routinematig moeten gebeuren om de grootste problemen voor te blijven. De overige zaken zijn te beschouwen als ondersteuning van de vorm.

De ruiperiode

De ruiperiode vind ik één van de belangrijkste periodes van het jaar.